304,805 אותיות התורה שאיחדו את העולם כולו!

The Siyum is co-sponsored in part by

Secure a letter in the Second Unity Sefer Torah

69,333 אותיות כבר נקנו
235,472 אותיות נותרו בספר התורה השני.
 • שם
 • שם משפחה
 • שם האם
סכום אותיות: 0

מעוניינים להיות שותפים בכתיבת ספר התורה? (תרומה מומלצת לאות: $2.00 או שבעה שקלים)

 • פרטים

 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • רחוב
 • עיר
 • מדינה
 • מיקוד
 • כתובת דוא"ל
 • מספר טלפון
 • מספר כרטיס
  jcb
  diners
  discover
  amex
  mastercard
  visa
  card
 • חודש/שנה
 • ספרות ביקורת
  cvv

בשנת ה’תקי"ב (5512), התעורר קטרוג גדול, לא עלינו, על העיר מז’יבוז’. אנשים, נשים וטף, חלו במגפה שפרצה בעיר, והגיעו עד כדי גסיסה רחמנא ליצלן. ותהי צעקה גדולה בעיר, כי אין בית אשר אין שם חולה או שניים.

במר נפשם, פנו נציגי העיר אל הבעש”ט, והתחננו בפניו להרבות עבורם בתפילה. מורנו הבעש”ט השיב שאינו יכול להושיעם. רק הם בכוחם להחליש או לבטל את רוע הגזרה.

הבעש”ט הסביר להם את פירוש התפילה "'ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך'. עבודת ישראל היא זו שעושה רצון תמיד להחליש את הגזרה ולבטלה. ומהי עבודת ישראל שעומדת תמיד לפני ה' יתברך לעשות רצון? אלו האותיות שבתורה, בהשתתפות כל תושבי העיר".

הנוכחים קיבלו על עצמם לכתוב ספר תורה על ידי כל תושבי העיר, ומורנו הבעש”ט ציווה לסופרו ר’ צבי הצדיק שיתחיל מיד בכתיבת ספר התורה. עם תחילת הכתיבה, החלו חולי העיר להירפא.

ויקראו לספר התורה הזה בשם, "ספר התורה בעל המופת“.

לאור התפשטות מגפת הקורונה הנוראה בשכונות היהודיות בניו יורק, אשר לא פסחה על אף אחת מכל קהילות הקודש, החליטו מספר יהודים בהתייעצות עם רבני הקהילות השונות להתחיל בכתיבת ספר תורה מיוחד להגנה והצלה, והם פונים בקריאה נרגשת לכל עם ישראל, ליטול חלק ביוזמה נפלאה זו.

המיזם זוכה להסכמתם ותמיכתם של מרנן ורבנן, גדולי ישראל, מכלל העדות והמגזרים.

כל הקהילות נכוו ונפגעו מהמגיפה האיומה. כאלו שפחות וכאלו שיותר, אך בכולם הפגיעה היא קשה לאין ערוך. רבים מבני משפחתנו, שכנינו, חברינו ומכרינו זקוקים לרפואה שלימה וקרובה ממחלת הקורונה האיומה.

הבה נתאחד ונבקש כאיש אחד בלב אחד רחמי שמים מיוחדים. נתחנן לה', "אנא, מגר את הנגיף הארור הזה מקרבנו. שלח רפואה שלימה לחולי עמך, עכשיו!“

המצב קשה. חייבים להסתער. קנו אותיות עכשיו!

יוזמי המטרה הברוכה, ותושבי הקהילות היהודיות בניו יורק.

 
 
loading Processing...